ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ SARON L.T.D

ΠΑΡΗΣ  ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ

Προφίλ                     Μεταφορές                Εκτελωνισμοί                   Αποθηκεύσεις                 Βοηθήματα-Links                 Επικοινωνία

OFFER FORM - ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Company-Εταιρεία  Name-Υπεύθυνος 

 Address-Διεύθυνση 

 Phone-Τηλέφωνο  Fax 

Email 

Import From-Εισαγωγή από 

Export to-Εξαγωγή σε 

Packaging/Quantity-Συσκευασία/Ποσότητα   Weight-Βάρος 

Packaging Dimensions-Διαστάσεις Συσκευασίας 

Shipment-Τρόπος Μεταφοράς   Cargo cost-Αξία φορτίου 

Notes-Σημειώσεις